עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז למתן שירותי כוח אדם

פרטים נוספים

מען לפרטים – לשכה משפטית – 04-6108826

 מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה– 24/03/2019 בשעה 12:00

 מועד אחרון להגשות – 31/03/2019 בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.

עלות רכישה – 300 ₪, בלשכת מנכ”ל העירייה.