עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז למתן שירותי הסעדה למועדוניות וכיתת CP

פרטים נוספים

מען לפרטים – לשכה משפטית    –  04-6108826

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה -19/08/2021 בשעה 13:00

מועד אחרון להגשות   הצעות –   26/08/2021  בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.

עלות רכישה   -500 ₪, בלשכת מנכ”ל העירייה.