עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז להתאמת פיר קיים למעלית, אספקה והתקנת מעלית בבי"ס דרור באור-עקיבא

פרטים נוספים

מען לפרטים – לשכה משפטית- 04-6108826
סיור קבלנים (חובה)– 24/01/2021 בשעה 12:00, רחוב שד’ ירושלים 10,  אור עקיבא
מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה–  07/02/2021 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות – 07/03/2021 בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.
עלות רכישה –  300 ₪, בלשכת מנכ”ל העירייה.