עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז להפעלת תוכנית מסיכון לסיכוי

פרטים נוספים

מ​​כרז פומבי 17/22

​מכרז להפעלת תוכנית ​מסיכון לסיכוי

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה-  8/8/22 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות – 15/8/22 בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.
עלות רכישה  – 300 ₪, בלשכת מנכ”ל העירייה.
מען לפרטים – לשכה משפטית – 04-6108826

​​​