עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז להפעלת מרכז טיפול לבני נוער- בית חם אגף הרווחה

פרטים נוספים

מען לפרטים – לשכה משפטית -04-6108826

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה –  19/08/2021 בשעה 13:00

מועד אחרון להגשות   הצעות- 26/08/2021  בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.

עלות רכישה – 500 ₪, בלשכת מנכ”ל העירייה.