עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז להחלפת צ'ילר באשכול פיס בית ספר עתידים

פרטים נוספים

מכרז פומבי 09-2022

מען לפרטים – לשכה משפטית -04-6108826

סיור קבלנים (חובה) – 8/6/22 בשעה 12:00 בניין העירייה  רח’ רוטשילד 1 אור עקיבא
מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה–  13/6/22 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשות הצעות – 20/6/22 בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.
עלות רכישה – 500 ₪, בלשכת מנכ”ל העירייה.