עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז לבנייה, אספקה והתקנת מעלון בבית הספר אולפנית באור- עקיבא

פרטים נוספים

​מען לפרטים : לשכה משפטית – 04-6108826

סיור קבלנים (חובה) :  23/12/21 בשעה 12:00 בניין העירייה  רח’ רוטשילד 1 אור עקיבא

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה:  28/12/21 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשות הצעות : 6/1/22 בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה

עלות: 500 ש”ח בלשכת המנכ”ל