עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז לאספקת כלי רכב עבור העירייה

פרטים נוספים

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה  : 24/02/2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשות   הצעות :  07/03/2022  בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.

עלות רכישה  : 300 ₪, בלשכת מנכ”ל העירייה

מען לפרטים  :  לשכה משפטית -04-6108826