עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז לאספקה והצבת מבנים יבילים- עיריית אור עקיבא

פרטים נוספים

מען לפרטים

לשכה משפטית- 04-6108826

 סיור קבלנים (חובה)

06/01/2019 בשעה 11:00 רחוב   רוטשילד 1 אור עקיבא

 מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה

16/01/2019 בשעה 12:00

 מועד אחרון להגשות הצעות

 28/01/2019 בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.

עלות: 500 בשלכת המנכ”ל