עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז לאחזקת מתקני משחק וכושר בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך

פרטים נוספים

מען לפרטים – לשכה משפטית-04-6108826
סיור קבלנים (חובה) -28/01/2021 בשעה 12:00 בניין העירייה  רח’ רוטשילד 1 אור עקיבא
מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה–  04/02/2021 בשעה 15:00
מועד אחרון להגשות הצעות- 18/02/2021 בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.
עלות רכישה -1000 ₪, בלשכת מנכ”ל העירייה.