עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מכרז אחזקת והנגשת מבני ציבור ומוסדות חינוך

פרטים נוספים

מכרז 10/​​22

סיור קבלנים (חובה) – 18/7/22 בשעה 12:00 בניין העירייה  רח’ רוטשילד 1 אור עקיבא
מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה-    21/7/22 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשות הצעות – 1/8/22 בשעה 12:00 בלשכת מנכ”ל העירייה.
עלות רכישה  – 1,000 ₪, בלשכת מנכ”ל העירייה.
מען לפרטים – לשכה משפטית – 04-6108826