עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מילוי מקום סייעות בגני ילדים

פרטים נוספים

יי​​​עוד:

טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.

​תחו​מי אחריות:

 • הכנת הגן לקראת יום לימודים.
 • אחריות על תחום הזנת הילדים בגן.
 •  מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם.
 •  שמירה על ניקיון הגן וסביבתו, סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.
 •  תמיכה בגננת במימוש תוכנית העבודה של הגן.
 •  החלפת הגננת בהיעדרה ובהיעדר גננת מחליפה.

פירוט​ הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי אחריות:

 • ​הגשת עזרה פיזית לילדים המתקשים בניידות וזקוקים לעזרה בשימוש בשירותים, באכילה  ובהלבשה.
 •  סיוע לימודי חינוכי פרטני לילדי הגן.
 • דאגה לניקיונם האישי של ילדי הגן, לניקיון סביבתם טיפול בילדים והשגחה עליהם בזמן הפעילות בחצר, בגן ובזמן פעילויות המתקיימות מחוץ לגן.
 •  קבלת הילדים בבואם למסגרת ההגן.
 • מעורבות בחיי הגן.
 • עזרה לגננת בכיתה בהכנת החומר ובהכנת ציוד עזר לילדי הגן.

​דרישות נוספות רצויות:

 • יכולת לעבוד בצוות מסירות ויחסי אנוש טובים
 •  זיקה לעבודה עם ילדים | סבלנות, אמפתיה, רגישות, הקשבה לאחר ויכולת נתינה
 • על המלווה לדעת את השפה העברית כולל קריאה וכתיבה
 • זמינות גבוהה.

​תנאי​ סף והשכלה:

 • ​בוגרי 12 שנות לימוד.
 • סיום קורס סייעות המאושר על ידי משרד החינוך, ניתן לבצע את הקורס בתוך שנתיים מראשית העבודה כסייעת.
 •  התחייבות לעבור קורס עזרה ראשונה.
 •  בעלת ניסיון תעסוקתי של שנתיים לפחות כסייעת בגן ילדים או בתפקיד דומה.

​גן ח​ובה:

מס’ ימי עבודה בשבוע:  5 ימים.
שעות העבודה:  07:30  –  16:00.

גן טר​ום חובה:

מס’ ימי עבודה בשבוע:  5 ימים.
שעות העבודה:  07:30  –  14:30.
כפיפות:  מנהלת מחלקת גני ילדים
טווח שכר:  שכר שעתי 29.12 ₪
השכלה: 12 שנות לימוד או תעודת בגרות.
היקף משרה: על בסיס שעתי
שפות: עברית, קריאה וכתיבה ברמה גבוהה.

 אופן הצגת מועמדות

 1. קורות חיים
 2. תעודות המעידות על השכלה רלוונטית
 3. אישורי העסקה חתומים ממקומות עבודה קודמים המעידים על ניסיון ניהולי ו / או ניסיון תעסוקתי  כולל ציון תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, תיאור תמציתי של תוכן התפקיד בהתאם לנדרש במכרז
 4. המלצות.

​הערו​​ת כלליות:

 • בכל מקרה בו  קיימת קרבה מדרגה ראשונה לעובד או לנבחר ציבור, יש להודיע על כך בעת הגשת המועמדות.
 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • יש לצרף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז / משרה לא תתאפשר מעבר ל- 5 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח – 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
 • האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • יובהר כי מועמד/ת המתקבל/ת לעבודה מתחייב/ת להתייצב לעבודה בשעת חירום ולבצע כל תפקיד שיוטל על ידי הרשות בשעות העבודה כנדרש מכוח היות הרשות המקומית מפעל חיוני לפי חוק שעות עבודה בשעת חירום, התשכ”ז-  1967

​לוח זמ​​נים:

הגיוס הינו לאורך כל תקופת שנת הלימודים על פי צרכי המערכת.
מועמדים מתאימים יזומנו לראיון מעת לעת ועל פי צרכי הגיוס מתוך מאגר המועמדים.
המכרז נכתב בלשון נקבה, אך מיועד לשני המינים.
הגשה דרך אתר עיריית אור עקיבא בלבד, לשונית דרושים.

להגש​​ת מועמדות לחץ/י כאן​ ​​​