עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מילוי מקום מלווה בהסעות

פרטים נוספים

הגדרת תפקיד:  מלווה בהסעות של תלמידי החינוך המיוחד

ייעו​​​ד:

לוודא שהתלמיד בטוח בזמן ההסעה בדרך לבית הספר ובחזרה לביתו

תחומי אחריות:

אחריות על בטיחותו ועל שלומו הפיסי והנפשי של התלמיד המוסע למסגרת החינוכית ואל ביתו בחזרה

פירו​​ט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי אחריות:

 • על המלווה להיות נוכח/ת בכל מהלך ההסעה, המלווה ת/יחזיק בידיו/ה את רשימת התלמידים המיועדת להסעה, כולל כתובות, מספרי טלפון, שם המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו, נקודות האיסוף והפיזור
 • על המלווה לסייע לתלמידים לעלות לרכב ולרדת ממנו וללוותם למוסד הלימודים, ועליו/ה להקפיד לעשות זאת אך ורק בנקודות שנקבעו מראש, ובשום מקרה לא להוריד תלמידים במקום שבו הם נדרשים לחצות מעבר חצייה
 • על המלווה לשבת בעת הנסיעה עם התלמידים ולא במושב שליד הנהג, ליד פתח היציאה והכניסה של הרכב, ולהקפיד במהלך הנסיעה שהתלמידים ישבו חגורים במקומותיהם
 • על המלווה לוודא ששום תלמיד לא נשאר במוסד החינוכי בסוף היום, ובסיום ההסעה עליו/ה לבצע סריקה ולוודא שלא נשאר תלמיד ברכב ההסעה
 • מתן עזרה פיזית לתלמיד המוסע בהתאם לצרכיו
 • אם במהלך ההסעה התרחש אירוע חריג שקשור לשלומו של אחד התלמידים, יש לדווח על כך לאחראי על הילד סמוך ככל האפשר למקרה​​

מאפייני העשיי​​​​​ה הייחודיים בתפקיד:

 • העבודה מתבצעת בשעות הבוקר מ 06:45  ופיזור החל מהשעה 13:00
 • מיום א’ – ו’, שישה ימים בשבוע
 • חופשות ע”פ לוח חופשות משרד החינוך לילדי החינוך המיוחד

​דרישות נ​וספות רצויות:

 • יכולת לעבוד בצוות מסירות ויחסי אנוש טובים
 •  זיקה לעבודה עם ילדים, סבלנות, אמפתיה, רגישות, הקשבה לאחר ויכולת נתינה
 • על המלווה לדעת את השפה העברית כולל קריאה וכתיבה
 • זמינות גבוהה
 • בעל/ת טלפון נייד חכם

​תנ​​​​אי סף:

 על המלווה להיות מעל גיל 18
ללא עבר פלילי
התחייבות של המלווה לעבור קורס עזרה ראשונה
כפיפות:  רכזת תחום הסעות, אגף החינוך
טווח שכר:  שכר שעתי 29.12 ₪
השכלה: 12 שנות לימוד או תעודת בגרות.
היקף משרה: על בסיס שעתי
שפות: עברית, קריאה וכתיבה ברמה גבוהה.

 אופן הצגת מועמדות

 1. קורות חיים
 2. תעודות המעידות על השכלה רלוונטית
 3. אישורי העסקה חתומים ממקומות עבודה קודמים המעידים על ניסיון ניהולי ו / או ניסיון תעסוקתי  כולל ציון תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, תיאור תמציתי של תוכן התפקיד בהתאם לנדרש במכרז
 4. המלצות.

​הערות​ כלליות:

 • בכל מקרה בו  קיימת קרבה מדרגה ראשונה לעובד או לנבחר ציבור, יש להודיע על כך בעת הגשת המועמדות.
 • קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
 • יש לצרף אסמכתאות לניסיון תעסוקתי.
 • הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה, רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט במכרז, לא תידון והיא תיפסל.
 • השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז / משרה לא תתאפשר מעבר ל- 5 ימים לאחר המועד האחרון להגשת מועמדות.
 • עפ”י הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ”ח 1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח – 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
 • האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  173ב(א) ו- 173ב(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • יובהר כי מועמד/ת המתקבל/ת לעבודה מתחייב/ת להתייצב לעבודה בשעת חירום ולבצע כל תפקיד שיוטל על ידי הרשות בשעות העבודה כנדרש מכוח היות הרשות המקומית מפעל חיוני לפי חוק שעות עבודה בשעת חירום, התשכ”ז-  1967

​​לוח זמנים:

הגיוס הינו לאורך כל תקופת שנת הלימודים על פי צרכי המערכת. 
מועמדים מתאימים יזומנו לראיון מעת לעת ועל פי צרכי הגיוס מתוך מאגר המועמדים.
הגשה דרך אתר עיריית אור עקיבא בלבד, לשונית דרושים.

להגש​​ת מועמדות לחץ/י כאן​ ​​