עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

למשרת מנכ"ל/ית הרשות המקומית

פרטים נוספים

עיריית אור עקיבא מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם לתפקיד מנכ”ל/ית  העירייה להציג ​מועמדותם.

תוא​ר התפקיד:

מנכ”ל/ית רשות מקומית.

דר​ישות התפקיד:

​השכלה:  תואר אקדמי או השכלה המוכרת ע”י משרד החינוך כמקבילה לתואר אקדמי לעניין שכר.

​ניסיון​​ תעסוקתי:

לפחות 7 שנות ניסיון תעסוקתי מצטבר באחד או יותר מהתחומים הבאים:

​ניהול כללי:​

ניהול פרויקטים בהיקפים גדולים, ניהול כ”א ומשאבי אנוש,  רכש וקניינות, נושאים מוניציפאליים, בניית תכניות אסטרטגיות.

ניסיון ניהולי:

לפחות 4 שנות ניסיון ניהולי הכוונה לניסיון בניהול, הנחיה והובלה (באופן ישיר או עקיף) של צוות עובדים בהיקף משמעותי המונה 10 עובדים לפחות וככל שניתן בסדר        גודל הדומה לכמות העובדים ברשות המקומית.

​ניסיון ניהולי חלופי:

מתייחס למי שהועסק/ה ברשות מקומית מספר שנים השווה לדרישה בנושא  הניסיון התעסוקתי, בתפקיד מקצועי עצמאי ברמת מנהל/ת מחלקה ומעלה                    (בהתאם לרמת הרשות בחוברת מסלולי הקידום).
​ יובהר, כי שנות הניסיון שתילקחנה בחשבון הינן רק שנות עבודתו/ה של  המועמד/ת בתפקיד ברמת מנהל/ת מחלקה ומעלה ולא כל שנות עבודתו/ה  ברשות המקומית.
 דרישה חלופית זו היא בנוסף לדרישת ניסיון התעסוקתי וההשכלה כאמור  לעיל.

או​פן העסקה:

חוזה אישי (שכר בכירים),  כפוף לאישור משרד הפנים.
היקף משרה :   100% .
כפיפות:  ראש העיר.

הערות כלליות:

 • ​העירייה אינה מתחייבת להשיב לפניות המועמדים או לראיינם ורשאית להוסיף עפ”י שיקול דעתה קריטריונים, תנאים או דרישות נוספות למיון המועמדים.
 • תשומת ליבכם כי המדובר בוועדה לבחירת מנכ”ל/ית  ולכן לא מדובר בהליך מכרזי הכפוף לחובת מכרז אלא על ועדת כשירות.
 • העירייה שומרת לעצמה הזכות לפנות למועמדים לאימות פרטים להבהרה, לקבלת נתונים ומסמכים נוספים בכל שלב כפי שתמצא לנכון לאפשר להם להשלים את הנדרש לצורך מילוי תנאי הכשירות או לפסול את מועמדותם.
 • ​מושרה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד.

​אופן הצגת מ​ועמדות:

מועמדות יש להגיש בצירוף:
 1. קורות חיים.
 2. תעודות להוכחת דרישות השכלה .
 3. המלצות.
 4. מסמך נפרד עם שמות של 4 ממליצים ומספרי טלפון, כולל הקשר בין הממליצים לתפקיד (לא מעבר ל 4 ממליצים).
 5. “טופס שאלון אישי למועמד/ת”, והצהרה בדבר ניגוד עניינים ממולאים וחתומים שאותם יש להוריד מאתר העירייה .

לוח ז​מנים:

​מועמדות יש להגיש עד יום חמישי 19/8/2021 בשעה 15:00  לאגף משאבי אנוש באחת מהדרכים הבאות:
 1. דוא”ל:  LIDIA_S@ORAQIVA.MUNI.IL
 2.  פקס:    04-6262294
 3. מסירה אישית: במשרדי משאבי אנוש, רחוב הנשיא פינת הרצוג, אור עקיבא.
 4. דואר: עיריית אור עקיבא, רוטשילד 1, לאגף משאבי אנוש – עבור מכרז מנכ”ל/ית העירייה.
האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד/ת.
לא תתקבלנה מועמדויות שתגענה באיחור.