עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

הפעלת היכל התרבות עירוני באור עקיבא

פרטים נוספים

מכ​​​​רז פומבי מס’ 01-22 להפעלת היכל התרבות עירוני באור עקיבא

מועד הגשת המכרז: ביום 27.06.22 עד השעה 12:00 בדיוק, בלשכת מנכ”ל, עיריית אור עקיבא, רח’ רוטשילד 1.
מפגש הבהרות חובה ותנאי להשתתפות במכרז: 20.06.22 בשעה 11:00 בהיכל התרבות אור עקיבא.
עלות מסמכי המכרז: 1,000 ₪ כולל מע”מ
לפרטים נוספים, שאלות הבהרה ועיון במסמכי המכרז: נא לשלוח דוא”ל ל- omer@barlevlaw.co.il
בכבוד רב,
ירון מכלוף
מנכ”ל העמותה