עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

ארכה- אחזקת שטחי גינון

פרטים נוספים

עלות – 3000 ₪, ניתן לרכוש בלשכת מנכ”ל  04-6108819.

מען  לפרטים–  073-2170539 מייל – agafshefa@oraqiva.muni.il

מענה לשאלות הבהרה – עד ליום 3/12/2020

תאריך אחרון להגשה– 10/12/2020 בשעה 12.00