עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

אחראי/ת על מניעת הטרדה מינית

פרטים נוספים

מכרז פנימי – 16/202​2

אחראי/ת על מניעת הטרדה מי​​נית ברשות המקומית

תואר התפקי​ד:

אחראי/ת על מניעת הטרדה מינית ברשות המקומית.

תיאור​​​​​ התפקיד

​לאכוף את האיסור על הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.
לקבל תלונות העובדים בנושא הטרדות מיניות והתנכלויות, ולהעניק הסבר לגבי זכויות הנפגע תוך מתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים.

השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
יתרון לבעלי תואר אקדמי בלימודי מגדר או עבודה סוציאלית.
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג-2012.
או תעודות סמיכות לרבנות (“יורה יורה”) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

​ניסיון מקצועי:

  • ​עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל –  שתי שנות ניסיון תעסוקתי.
  • עבור הנדסאי רשום – שלוש שנות ניסיון תעסוקתי.
  • עבור טכנאי מוסמך – ארבע שנות ניסיון תעסוקתי.

ה​​כשרה:

​על האחראי/ת לעבור הכשרה מקצועית ייעודית, ההכשרה תינתן ע”י גוף מוסמך שקיבל אישור על כך ובהיקף של 30 שעות לכל הפחות.
כפיפות:  מנכ”ל הרשות.
סייגים למינוי: לא ימונה לתפקיד זה עובד המועסק במשרת אמון ו/או במשרה זמנית.
הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
הגשת מועמדות עד ליום  31/8/2022

​​להגשת מועמדות לחץ\י כאן​​