עיריית אור עקיבא - דף הבית

קול קורא לנציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כח אדם

עיריית אור עקיבא מזמינה מועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כח אדם ברשות. נציג ציבור הינו בעל זכות הצבעה בוועדות בחינה לבחירת עובדי העירייה ותפקידו לקחת חלק בהליכי מכרז למינוי בעלי תפקידים ברשות המקומית ולסייע בבחירת המועמד הראוי ביותר. על המועמדים לעמוד בתנאי הסף הבאים: על המועמד להיות לפחות בעל אחד מהתנאים הבאים: […]