עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

תברואה

 

מחלקת התברואה מופקדת על אכיפת חוקי העזר שתפקידם להבטיח איכות חיים נאותה לתושבים.

למדור אחריות ישירה על מניעת סכנת בריאות הציבור, פיקוח וטיפול תברואתי במוסדות השונים הפזורים ברחבי העיר, פיקוח וטיפול בבעלי חיים משוטטים ללא השגחה וטיפול בנחשים, צרעות, יתושים ומזיקים נוספים העלולים לפגוע או לאיים על איכות החיים של התושבים באור עקיבא.