עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

רישום לגני ילדים

 

רישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשפ”ד 2023-2024.

​​מועד​​​י ה​​רישום לגני ילדים

מיום שני, א’ בשבט התשפ”ג ,23 בינואר 2023
ויימשך עד ליום ראשון כ”א בשבת תשפ”ג 12 בפברואר 2023

גילאי ​רישום

 • זכאי רישום לגני חובה
  ילדים שנולדו בין התאריכים :י”ז בטבת התשע”ח ,1 בינו 2018
  עד כ”ג בטבת התשע”ט,31 בדצמבר 2018
 • זכאי רישום לגני טרום חובה
  ילדים שנולדו בין התאריכים : כ”ד בטבת 1 בינואר 2019 עד בטבת התשפ”א 31 בדצמבר 2020

חובה הרישום חלה גם על ילדים הלומדים בגנים בשנה הנוכחית -תשפד” (גילאי 4).

אפשרויות הרישום

 1. באתר האינטרנט www.cityedu.co.il לאורך כל תקופת הרישום
 2. קבלת קהל באגף החינוך בין התאריכים 05.02.2023 עד12.02.2023
  בימים א-ה בין השעות 08.00-13.00 ובימים שני ורביעי גם בשעות אחה”צ 16.00-18.00
 3. תושבים חדשים/ שכונת אור ים רישום באמצעות מייל rishum@oraqiva.muni.il

מסמכים דרושים

 1. צילום ת”ז של שני ההורים, כולל ספח בו רשומים פרטי הילד/ילדה וכתובת מגורים
 2. אישור ממחלקת גביה בעבור הנכס בו מתגוררים או אישור ממרשם האוכלוסין על עדכון כתובת בנכס.
 3. הורים גרושים / פרודים – יש לצרף כתב הצהרה והתחייבות – טופס הורים גרושים פרודים
 4. תושבים חדשים
   מתבקשים לצרף ביטול רישום מהישוב ממנו באים וחוזה רכישה/שכירות בו מציינים כתובת המגורים ותאריך כניסה לנכס.
  ההרשמה הסופית היא רק לאחר הזנת טופס ביטול רישום.
  לא ניתן להירשם בו זמנית לשתי רשויות. הרישום מתקבל כשגוי במערכת הממוחשבת.

​סעיף 19 ב’ ​לתקנות הרישום:
בקביעת גן הילדים ,תיתן רשות חינוך מקומית, במידת האפשר, זכות בכורה להתקבל לגן ילדים מסוים לילד הגר בקרבת הגן.
הודעת שיבוץ לגן הילדים תישלח אליכם במהלך חודש יולי.

תושבי ש​כונת אור ים

באמצעות המייל: rishum@oraqiva.muni.il

היות ומצבת מוסדות חינוך באור-ים לשנה תשפ”ד אינה ידועה במעמד הרישום והיות ויש חובה להירשם כבר בשלב זה, מבחינת הכללים בדין, אזי הרישום יתבצע באמצאות מייל לכול שכבות הגיל.(ט.טרום חובה, טרום חובה, חובה).

עליכם לציין את הזורם החינוכי בלבד: ממלכתי או ממלכתי דתי.
עם השלמת המידע לגבי אילו מוסדות יעמדו לרשות תושבי השכונה לשנה”ל התשפ”ד ולקראתה, ישבצו הילדים באותם מוסדות חינוך בהתאם לאזורי הרישום שיונהגו לשם כך.
הודעה על המוסדות תימסר לכם במהלך חודש מאי.

לידיעה, פתיחת גן/סגירה מותנת במספר נרשמים מינימלי ובשיקולים מערכתיים.

הודעת​​ שיבוץ לגן הילדים תישלח אלכם במהלך חודש יולי.

בברכה הצלחה ושנה לימודית פוריה!