עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

אגף תכנון, תיאום ובקרה

תפקיד האגף לנהל תהליכי עבודה ברשות, בהתאם לחזון הרשות והאסטרטגיה שהיא גיבשה, לרבות תכנית העבודה הרשותית ותהליכי רוחב, קידום פרויקטים שונים בהתאם להנחיות הנהלת הרשות.

  • עיקרי התפקיד:
    1. כתיבת תכנית עבודה רשותית בתאם עם יחידות הרשות ובהתאם לחזון הרשות.
    2. הנחיית עובדי הרשות בנשא תכנית העבודה.
    3. מעקב ובקרה על פעילות היחידות השונות ברשות.
    4. הובלת פרויקטים ותהליכי רוחב רשותיים הנגזרים מהתכנית האסטרטגית של הרשות.