עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מנכ"ל העירייה וממונה על חוק חופש המידע

שעות קבלה: יום ב’ – 16-18

כתובת: רחוב רוטשילד 1

תחומי אחריות

  • ​ריכוז ההזמנות והפרוטוקולים של מליאת העירייה, הנהלת העירייה וועדות העירייה.
  • פעילות למימוש ההחלטות שמתקבלות בישיבות השונות
  • תיאום בין מנהלי אגפים
  • טיפול בנושאים שונים הקשורים לאזרח שלא קיבלו מענה הולם
  • ​ריכוז נושא הביטוחים והתביעות נגד העירייה.