עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

אגף ההנדסה והתכנון

האגף פועל מכוח חוקי תכנון ובנייה במסגרת האחריות לפיתוח הסביבה, והנושאים הטכניים וההנדסיים בעיר. בעשור האחרון נרשמה תנופת פיתוח ובנייה גבוהה ביותר בבניה הפרטית (בתי מגורים), מבני תעשייה ומוסדות ציבור. צוות האגף קטן יחסית לעומת רשויות מקומיות, אך אנו מסתייעים ביועצים וקבלנים חיצוניים.

תפקידים וסמכויות

 • ​​תכנון העיר
 • פיקוח ורישוי
 • בנייה ציבורית
 • עבודות ציבוריות המבוצעות ע”י הרשות המקומית או מטעמה עפ”י חוק התכנון והבנייה
 • מהנדס הרשות הוא מהנדס הוועדה המקומית והוא מזכיר הוועדה המקומית
 • המהנדס הוא הסמכות המקצועית בתחום הפיזי-אורבאני כמתכנן, כמייעץ לראש הרשות והמועצה וכמבצע של מדיניות הוועדה המקומית ושל רשויות התכנון המחוזית והארצית, הוראות החוק והתקנות השונות.
 • חתימתו נותנת תוקף לתוכניות, חוזים, רישיונות ותעודות בהתאם לחוקים ולתקנות

תחומי אחריו​ת

 • ​תכנון שטח השיפוט של הרשות המקומית
 • הכנת תוכניות אב ופרוגרמות
 • הכנת תוכניות מתאר ותוכניות מיוחדות
 • הכנת תוכניות מפורטות
 • שינוי יעוד קרקע והפקעות לצרכי ציבור
 • ייצוג הרשות בוועדת תכנון
 • אישור תוכניות לבנייה, בקשות בנייה, שימוש חורג והקלות בנייה
 • פיקוח על העמידה בהוראות, באישורים ובתקנים-בבנייה ובשימוש, ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם
 • איתור מבנים מסוכנים ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם
 • תכנון ובניית מבני ציבור ומתקני ציבור בתחומי הרשות המקומית
 • ​תכנון, ביצוע או פיקוח על ביצוע עבודות תשתית (ביוב, מים, כבישים, תאורה,גנים ונוף) בתחומי הרשות המקומית

 

מזכירת האגף: רימונה אלמליח
טל’: 04-6108839
עוזרת מהנדס העיר ומנהלת מחלקה : איריס גאוי

מנהל אגף תשתיות: גלעד ממן
דוא”ל: gilad.m@oraqiva.muni.il

אדריכל העיר: אייל כרמונה
דוא”ל:

מהנדס תשתיות: אלכס מונסטירסקי
 
יועץ G​IS: עידן קזס

מנהלת נכסי העירייה וניהול פרויקטים : עו”ד לי אלבז
טלפון : 04-6108839, פקס – 04-6108837
דוא”ל : lee_e@oraqiva.muni.il
 • ספר הקצאות מקרקעין ניתן לעיון במשרדי העירייה במחלקת הנכסים בכתובת רוטשילד 1 אור עקיבא
קבלת קהל: ימים א’, ג’, ה’:  08:00-12:30
ימים ב’, ד’  : 8:00-16:00
כתובת:  רח’ רוטשילד 1, אור עקיבא