עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

אגף ההון האנושי

אגף הון אנושי אחראי על ניהול מקצועי וטיפוח מיטבי של המשאב האנושי ורווחתו של העובד לאורך מחזור חייו בעירייה, למען הגשמתו המקצועית והאישית ולהעמקת זהותו עם הארגון. זאת תוך הטמעת תרבות של מצוינות, ולקיחת אחריות משותפת לעתיד העירייה. האגף נותן מענה מלא לצורכי התפקוד הכללי של העירייה בהיבטי ההון האנושי, רווחת העובד פיתוח הכשרתו וקידומו. מתן שירות איכותי והגדלת שביעות הרצון של עובדי העירייה ויצירת סביבת עבודה תומכת ומהנה.

למידע נוסף באגף הון אנושי לחצו כאן