עיריית אור עקיבא - דף הבית

פרוטוקול 9/2017 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי טו' באלול