עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 9 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כא' בתמוז התשע"ב