עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 9 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי ד' בתמוז התשע"א