עיריית אור עקיבא - דף הבית

פרוטוקול 9 ישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה כ"א סיון תשע"ד