עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 8/2017 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי יח' בתמוז התשע"ז