עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 8 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כ"ב באלול תש"ע