עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 8 מישיבה מליאה שלא מן המניין ח' אלול תשע"ג