עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 7/2017 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון כה' באייר התשע"ז