עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 7 מישיבת מליאה שלא מן המניין שזומנה ליום ראשון כו' בטבת התשע"ד פרוטוקול /102/70 מישיבת מליאה שלא מן המניין שזומנה ליום ראשון כו' בטבת התשע"ד