עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 7 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כה' בתמוז תש"ע