עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 7 מישיבה מליאה שלא מן המניין כ"ב אייר