עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 6/2017 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון כז' בניסן התשע"ז