עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 52013 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כג' בניסן התשע"ג