עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 5 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי יב' בניסן התשע"ב