עיריית אור עקיבא - דף הבית

פרוטוקול 5 מישיבת מליאה מן המניין א' טבת תשע"ד