עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 4 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כז' באדר התשע"ב