עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 4 מישיבת מליאה שלא מן המניין כ"ד כסליו תשע"ד