עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 3.2013 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי י' באייר התשע"ג