עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 3 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כ' באדר השתע"ב