עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 3 מישיבה שלא מן המניין שהתקיימה ב כ"ו אדר א תשע"ד