עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 22 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ב א' טבת תשע"ה