עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 21 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ב י"ח חשוון תשע"ה