עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 20 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ב כ"ח תשרי