עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 2/2017 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון יז' בטבת התשע"ז