עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 2/2015 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי א' בשבט התשע"ה ה- 21/1/2015