עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 2 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ב י'ז כסליו תשע"ד